Zmiany w branży public relations wywołane pandemią Covid-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Tworzydło, Dariusz
Marzęda, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie kluczowych zmian, jakie dokonały się w branży public relations w czasie pandemii COVID-19. W toku prac badawczych, które stały się podstawą do napisania artykułu, pozyskiwano wiedzę od praktyków zajmujących się public relations, zaś operatem badawczym byli pracownicy podmiotów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations. Badania pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi wpływu pandemii na sektor agencji PR, rodzajów zmian, jakie dokonały się w wyniku pandemii, czy wpływu, jaki pandemia COVID-19 będzie miała w przyszłości na zapotrzebowanie klientów agencji PR na podejmowane przez nie aktywności.
The aim of the article is to indicate the key changes that have taken place in the public relations industry during the COVID-19. In the course of research, which became the basis for writing the article, knowledge was obtained from public relations practitioners, and the research survey was conducted by employees of entities associated in the Stowarzyszenie Agencji Public Relations (Association of Public Relations Agencies). The research allowed to obtain answers to questions about impact of the pandemic on the PR agency sector, the types of changes that have occurred as a result of the pandemic or the impact that the COVID-19 will have on the demand of PR agencies’ clients for their activities in the future.
Opis
Słowa kluczowe
public relations , media , komunikowanie , agencje PR , COVID-19 , communication , PR agencies
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 189–205