The place and role of the Police in upbringing in sobriety and counteracting alcoholism

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Jaworska-Dębska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The Police as a uniformed service, functioning throughout the country, is established in order to take care of security and public order. The Police occupy a special place among other public administration bodies operating in this field. This place of the Police undoubtedly follows the fact that it functions on the basis of a general competence regulation in the scope of ensuring security and public order. Alcohol and its abuse, illegal consumption or illegal trade are one of the most common factors generating situations leading to breach of safety and order in many areas of public and private life. Furthermore, is the fact that as a uniformed service with power, it has the ability to use police coercion.
Policja jako funkcjonująca na terenie całego kraju służba mundurowa powołana do dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny zajmuje szczególne miejsce wśród innych organów administracji publicznej działających w terenie. To miejsce Policji wynika niewątpliwie z tego, że działa ona na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaś alkohol i jego nadużywanie, nielegalne spożywanie lub nielegalny obrót nim to jeden z najczęstszych czynników generujących sytuacje prowadzące do naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w wielu płaszczyznach życia publicznego i prywatnego. Nadto ogromne znaczenie ma też okoliczność, iż jako służba mundurowa dysponująca władztwem ma ona możliwość stosowania przymusu policyjnego.
Opis
Słowa kluczowe
alcohol , security and public order , the Police as a uniformed service , alkohol , bezpieczeństwo i porządek publiczny , Policja jak służba mundurowa
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 76–92