Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Krzesaj, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje pomiar wybranych wskaźników internetowych na przykładzie stron serwisów internetowych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Uzyskane wskaźniki posłużyły do oceny określonych kryterium jakości informacji stron WWW. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że użyte miary mogą być wykorzystane w procesie doskonalenia jakości informacji w serwisach internetowych.
The paper presents the measurement of selected web indicators using the example of websites of the state higher vocational schools in Poland. The obtained indicators were used to assess specific criteria of information quality on websites. Based on the conducted study, it can be concluded that the web indicators can be used in the process of improving information quality on websites.
Opis
Słowa kluczowe
jakość informacji , pomiar , wskaźniki oceny , information quality , measurement , assessment indicators
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 329–341