Ukrywanie pól w formularzu w Django z wykorzystaniem jQuery

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Budowa aplikacji z wykorzystaniem frameworku jest efektywnym sposobem na szybkie stworzenie aplikacji bazodanowej. Często się jednak zdarza, że rozwiązania proponowane przez zaimplementowane procedury generujące kod wynikowy nie spełniają założeń, które wymaga aplikacja. Przykład opisuje odmienny sposób podejścia do rozwiązania problemu.
Construction applications using the framework is an effective way to quickly create a database application. It often happens that the solutions proposed by the implemented procedures for generating the object code does not meet the assumptions that requires the application. The example describes a different approach to solve the problem.
Opis
Słowa kluczowe
Django , jQuery , formularz , framework , form , framework
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 148–153