Globalna pandemia a przewóz towarów drogą lotniczą w Europie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Siwiec, Anna Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na rozkłady i planowanie rejsów, dostępną zdolność przewozową oraz stawki frachtowe oferowane przez przewoźników lotniczych na całym świecie. Linie lotnicze musiały szybko nauczyć się reagowania na zmieniające się uwarunkowania w związku z tym, że większość państw wielokrotnie zmieniała wymagania dotyczące wjazdu na ich terytoria. Europejski rynek frachtu lotniczego, który przed pandemią doświadczał zdecydowanej nadwyżki zdolności przewozowej, w czasie jej trwania musiał się zmierzyć z niespodziewanym spadkiem przestrzeni ładunkowej pod pokładami samolotów pasażerskich oraz jednoczesnym wzrostem popytu na tego typu usługi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przedsięwzięć podejmowanych przez przewoźników oraz porty lotnicze odnośnie do przewozu frachtu w czasie kryzysu COVID-19. Autorka skupiła uwagę na tych działaniach, gdyż rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 stało się punktem zwrotnym dla przewoźników lotniczych. Oprócz od zawsze trwającej konkurencji między uczestnikami tego rynku musieli się oni podjąć próby zmierzenia się z zewnętrznymi ograniczeniami epidemicznymi oraz wypracowania nowych i rentownych strategii rynkowych.
The Covid-19 pandemic has affected flight schedules and operations planning as well as air cargo capacity and freight rates imposed by the air carriers around the world. Airlines had to quickly learn how to respond to fast changing conditions due to the constant changes of entry requirements introduced by many countries. The European air freight market, which had experienced a significant overcapacity before the pandemic, faced an unexpected decrease in cargo space under decks of the passenger aircrafts and a simultaneous increase in demand for this type of service. The purpose of this article is to present the activities undertaken by air carriers and airports regarding cargo transport during the COVID-19 crisis. The author focused on these measures, because the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus became a turning point for air carriers. Apart from the ever-lasting competition between market participants, there was a need to deal with external epidemic constraints and developing new and profitable market strategies.
Opis
Słowa kluczowe
przewóz frachtu lotniczego , cargo lotnicze , pandemia COVID-19 , air freight shipping , air cargo , the COVID-19 pandemic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 356-370