Methodology of administrative sciences from the standpoint of the theory of hierarchies’ rivalry

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Szreniawski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Social life is a rivalry of hierarchies. There are many different ideas about how to organize administrative sciences, and those ideas are contradictory to one another. On one side we have the view that one administrative science exists, and on the other hand we can show many administrative sciences. The administrative science triad can be seen as a compromise between those options. There are many factors affecting how administrative sciences are organised. One of the factors is how academic teaching at universities is divided. Another factor is how countries promote their scientists and their theories concerning administration and similar subjects.
Życie społeczne to rywalizacja hierarchii. Istnieje wiele różnych pomysłów na organizowanie nauk administracyjnych, a te pomysły są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony mamy pogląd, że istnieje jedna nauka administracyjna, a z drugiej strony możemy pokazać wiele nauk administracyjnych. Administracyjna triada naukowa może być postrzegana jako kompromis między tymi opcjami. Istnieje wiele czynników wpływających na organizację nauk administracyjnych. Jednym z nich jest podział nauczania akademickiego na uniwersytetach. Kolejnym czynnikiem jest to, w jaki sposób kraje promują swoich naukowców i ich teorie dotyczące administracji i podobnych przedmiotów.
Opis
Słowa kluczowe
methodology , administrative sciences , the rivalry of hierarchies theory , metodologia , nauka administracji , teoria rywalizacji hierarchii
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 201–210