Geotermia a ochrona zasobów środowiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kaniuczak, Janina
Nazarkiewicz, Małgorzata
Hajduk, Edmund
Gąsior, Jan
Właśniewski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Energia geotermalna przeżywa w ostatnich latach znaczącą dynamikę rozwoju. Wykorzystywana jest w układach centralnego ogrzewania (bezpośrednie zastosowanie) oraz do produkcji energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój energii geotermalnej związany jest zarówno ze wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska, jak również poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań mogących zastąpić konwencjonalne źródła energii takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny. Jest to ważne między innymi w Polsce, gdzie dominuje przemysł energetyczny oparty na węglu, który jest źródłem znacznej emisji dwutlenku węgla.
Geothermal energy has been developing rapidly lately. Is is used in central heating systems (direct application) and for the production of electricity. The dynamic development of geothermal energy is associated with both the increasing environmental pollution and the search for alternative solutions which can replace conventional energy sources such as coal, oil or natural gas. It is especially important for countries like Poland, where the power industry is mainly based on coal, which is the source of significant carbon dioxide emissions.
Opis
Słowa kluczowe
energia geotermalna , emisja dwutlenku węgla , zasoby geotermalne w Polsce , retardacja przekształcania zasobów , geothermal energy , carbon dioxide emission , geothermal resources in Poland , retardation of resources transformation
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 77–84