The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Chervinka, Iryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie roli organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu separatystycznych etnopolitycznych konfliktów i mechanizmów których używają do tego celu. Separatystyczne etnopolityczne konflikty jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego są analizowane. Zbadano prawo narodów do samostanowienia jako główną przyczynę takich konfliktów. Różne międzynarodowe instrumenty prawne ustanawiające zasady samostanowienia były analizowane w celu udowodnienia prawa nowoczesnych narodów bezpaństwowych do samostanowienia. Artykuł opisuje sprzeczność między zasadami integralności terytorialnej i samostanowienia narodów oraz ich nowe znaczenia w nowoczesnych stosunkach międzynarodowych. Możliwość pozytywnego wpływu spełniania aspiracji narodów do samostanowienia na rozwiązywania konfliktów etnopolitycznych oraz roli organizacji międzynarodowych w tym procesie są analizowane. Zbadano ethnopolityczne konflikty w Katalonii, Szkocji, problem kurdyjski w Turcji perspektywy ich rozwiązywania z udziałem organizacji międzynarodowych.
Opis
Słowa kluczowe
separatystyczny etnopolityczny konflikt , organizacja międzynarodowa , rozwiązywanie konfliktów , samostanowienie , Katalonia , Szkocja , problem kurdyjski
Cytowanie