From millet members to citizens. The Civil Code of Turkey and the formation of the idea of citizenship in Turkey

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Tutaj, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This paper depicts how the changes taking place in the Ottoman Empire in its last years and the establishment of the Republic of Turkey gave grounds to creation of the notion of the nation-state citizen. This category replaced the category of millet member meaning in those circumstances, the member of a given ethno-religious group. The millet members benefited from law attributed to a given millet and thus, in the field of private law, their rights depended mainly on their personal status. The Turkish codification of the civil law, based on the Swiss Civil Code (i.e. the ZGB) played important role in the process of creation of the category of citizen. The codification brought – in the field of private law – the idea of equality of legal capacity of entities. Consequently, it eliminated legal pluralism and the principle of legal personalism.
Artykuł prezentuje to, jak przemiany dotykające Imperium Osmańskie pod koniec jego istnienia i powstanie Republiki Tureckiej dały podstawy do tworzenia się koncepcji obywatela państwa narodowego. Zastąpiła ona kategorię członka danej społeczności etniczno-religijnej określanej w tamtych realiach jako millet. Członkowie milletów korzystali z prawa przypisanego do danego milletu, a tym samym można stwierdzić, że w dziedzinie prawa prywatnego ich prawa zależały przede wszystkim od ich statusu osobistego. Istotną rolę w procesie tworzenia się kategorii obywateli odgrywała turecka kodyfikacja prawa cywilnego oparta na szwajcarskim Kodeksie cywilnym (tj. ZGB). Wprowadzała ona w dziedzinie prawa prywatnego równość uczestników obrotu pod kątem zdolności prawnej i tym samym wyeliminowała istniejący wcześniej pluralizm prawny i zasadę prawnego personalizmu.
Opis
Słowa kluczowe
Turkey , millet , ZGB , codification , Turcja , kodyfikacja
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 397-409