Wpływ oświetlenia lampami jarzeniowymi na równowagę ciała

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kochman, Maciej
Domańska, Gabriela
Skrzypiec, Julian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp: W pozycji stojącej każda aktywność organizmu, łącznie z biciem serca, krążeniem krwi czy oddychaniem, ma wpływ na niewielkie zakłocenia rownowagi, ktore obserwowane są jako przypadkowe oscylacje środka ciężkości. Zmiana tych oscylacji może być rownież wywołana przez zewnętrzne czynniki fizykalne. Cel badań: Celem pracy była ocena wpływu światła jarzeniowego na parametry rownowagi człowieka. Materiał i metoda: Badaniami objęto 60 losowo wybranych studentow w wieku od 20 do 25 lat, u ktorych nie stwierdzono deficytow neurologicznych lub ortopedycznych. Do badań wykorzystano tensometryczną platformę stabilometryczną ALFA. Badanie składało się z dwoch prob: testu stabilometrycznego w ciemności oraz testu stabilometrycznego po zapaleniu światła jarzeniowego. Wyniki: Wpływ światła jarzeniowego na parametry rownowagi jest statystycznie istotny. Wnioski: W pomieszczeniach, w ktorych przebywają osoby ze zwiększonym ryzykiem upadku (np. sale chorych w szpitalu), nie zaleca się stosowania oświetlenia lampami jarzeniowymi.
Introduction: In a standing body position all body activities including heart beating, blood circulation or breathing produce little imbalances that are observed as an accidental oscillations of the centre of gravity. A change in the oscillation may be also caused by external physical factors. The aim of the research: The aim of this research is to evaluate an influence of fluorescent lightening on a human balance parameters. Subject and methods: The research included 60 randomly selected students between the ages 20-25 years, without no neurological and orthopedic deficits. In the research strain gauge platform ALFA was used. The research included both stabilometric tests, in the darkness and when the fluorescent light was turned on. Results: The influence of fluorescent lightening on a human balance parameters is statistically significant. Conclusion: In the rooms where there are people with higher risk of falling (e.g. hospital wards), the use of fluorescent lightening is not recommended.
Opis
Słowa kluczowe
stabilność , zaburzenia równowagi , oświetlenie , stability , impaired balance , lighting
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 41-46