Płeć kulturowa a technologie informacyjne i komunikacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Pokrzywa, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie jesteśmy obserwatorami wzrostu znaczenia informacji oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) nie tylko w gospodarce, lecz niemal we wszystkich aspektach życia społecznego. Istotne jest zatem pytanie, czy we współczesnej Europie (zwłaszcza Polsce) istnieje społeczne zróżnicowanie w zakresie partycypacji w formułującym się społeczeństwie informacyjnym ze względu na płeć. W artykule podjęto próbę wskazania różnic płci w korzystaniu z technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz w samej branży ICT. Stereotypy płciowe, które są obecne w życiu codziennym, sferze edukacji, rynku pracy i innych aspektach życia społeczno-gospodarczego określają kobiety jako „mniej kompetentne” i „mniej zainteresowane” nowoczesnymi technologiami. Owe stereotypy i brak pozytywnych ról kobiecych związanych z ICT są uważane za główne przyczyny luki związanej z płcią w odniesieniu do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Znacznie ograniczony udział kobiet w sektorze ICT i społeczeństwie informacyjnym stanowi, z jednej strony dużą stratę talentów, które mogłyby być wykorzystane, z drugiej zaś jest stratą dla samych kobiet, które tracą możliwość uzyskania dobrej pozycji na rynku pracy.
Information and communication technologies (ICT) have become a major driver of economic growth and social development in the European Union. This article is an attempt to examine the gender disparities that exist in the use of information and communication technology and in the ICT sector. The male image of ICT is very alive and can be found in the daily life, educational sphere, labour market and in the design of informatics products. Sex stereotypes which are describing women to be “less competent” or “less interested” in technological fields and lack of female role models in the ICT sector are considered to be the main reasons of ICT gender gap. The lack of women entering the ICT sector currently represents loss talent for industry and loss of opportunity for females to have good position in the labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 152–160