Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Brzoza, Katarzyna
Kornacka-Grzonka, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Analysis of the covers if news weeklies such as „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost” has become an area of discourse about media narrative, which is visible in studied materials in the period of the 2015parliamentary campaign. Determination of political sympathies, verification of the degree of politicizing, studying materials and marking the dominating subject matter on the 44 covers, is the aim of conducted research work. The analysed covers were also use to show the fields of antagonisms appearing in the media narrative.
Opis
Słowa kluczowe
content analysis , opinion weekly , covers , parliamentary election
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(15)/2017, s. 100–116