Development Challenges in South Asia: A Contemporary Discussion on Gender Inequality

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Bharti, Simant Shankar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The human development index (HDI) ranking and its value indicate the development challenge in South Asia, where the region is performing impressively in terms of economic growth. However, social development is still perceived in terms of the worst scenario. The South Asian region continues the policy of socio-economic exclusion on the basis of caste, ethnicity, religion and gender. According to the study, the international organisations and the countries of the region are following the development indicator adopted by the United Nations and its institutions. The background of South Asia is like a battleground for a cycle of conflicts; religious, ethnic, and caste conflict cause people to be economically marginalised due to these tensions. The political tension between India and Pakistan results in a constantly fragile situation. In this context, the article explores contemporary development challenges and gender inequality in South Asia.
Ranking rozwoju społecznego (HDI) i jego wskaźniki wyznaczają aktualne wyzwania rozwojowe w południowej Azji. Region ten notuje wysoki i ciągły wzrost gospodarczy. Niestety, zgodnie ze wskaźnikiem HDI poprawy wymagają wskaźniki dotyczące rozwoju społecznego. W regionie Azji Południowej utrzymuje się zjawisko wykluczenia społeczno-ekonomicznego ze względu m.in. na takie czynniki, jak kasta, pochodzenie etniczne, religia i płeć. Organizacje międzynarodowe i państwa kierują się wskaźnikiem rozwoju przyjętym przez ONZ i jej instytucje, a w opisywanym regionie można zaobserwować szerokie spektrum konfliktów – od militarnych, religijnych po ekonomiczne i etniczne. Przykładem tego typu zjawiska jest napięcie polityczne między Indiami a Pakistanem, które destabilizuje sytuację w regionie zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i społecznej. Niniejszy artykuł analizuje współczesne wyzwania rozwojowe i nierówność płci w Azji Południowej na podstawie dostępnych wskaźników rozwoju, w tym HDI.
Opis
Słowa kluczowe
Development Challenges , South Asia , Human Development , Gender Inequality , Economic Growth , wyzwania rozwoju , Azja Południowa , rozwój kapitału ludzkiego , nierówność płci , wzrost ekonomiczny
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(24)/2022, s. 83–94