Chmura obliczeniowa w edukacji – stan obecny i perspektywy dalszego jej wykorzystania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez system edukacji chmury obliczeniowej. Zwrócono uwagę na podstawowe zalety i wady chmury obliczeniowej Przeanalizowano obecny stan wykorzystania chmury obliczeniowej w edukacji i możliwości dalszego jej wdrażania w polskiej oświacie. Uwzględniono tak aspekty merytoryczne związane z jej wykorzystaniem, jak również kwestie dotyczące finasowania sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania chmury obliczeniowej. Przedstawiono problemy związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie stanu technicznego, infrastruktury chmury obliczeniowej w jednostkach oświatowych. Wskazano na konieczność szkolenia nauczycieli pod kątem efektywnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Omówiono komercyjne i bezpłatne programy, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów i nauczycieli do korzystania z chmury obliczeniowej w procesie dydaktycznym.
This article presents problems related to the use of the cloud computing by the educational system. A special attention is drawn to basic advantages and disadvantages of a computing cloud. The present state of the use of the computing cloud in education is analyzed, as well as possibilities of its further introduction to the educational system. Substantive aspects related to its use, but also financial issues are considered. The latter strongly influence the teleinformatics hardware crucial for a proper functioning of a computing cloud. The maintained problems are presented, that include the level of use and the technical performance of the computing cloud infrastructure in the education units. The need of teacher trainings is emphasized, that will increase the effectiveness and safety of the use of the computing cloud. Both commercial and free software is discussed that may be used by the students and the teachers for the use of the computing cloud in the didactics processes.
Opis
Słowa kluczowe
chmura obliczeniowa , system edukacji , cloud computing , educational system
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 76–83