Działania rad młodzieżowych miast wojewódzkich w Polsce w obliczu kryzysu migracyjnego i wojny na Ukrainie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Boratyn, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi część cyklu publikacyjnego dotyczącego funkcjonowania rad młodzieżowych działających przy jednostkach samorządu terytorialnego. W niniejszej publikacji dokonano analizy zaangażowania rad młodzieżowych w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Dodatkowo, w artykule przedstawiono przyczyny konfliktu pomiędzy obydwoma państwami oraz dokonano charakterystyki poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez rady młodzieżowe w Polsce.
The article is a part of a publication series on the functioning of youth councils working with local government units. This publication analyses the involvement of youth councils in humanitarian assistance to refugees from Ukraine due to the Russian Federation's invasion of Ukraine in February 2022. Furthermore, the article presents reasons for the conflict between both countries and provides an overview of different ventures taken by youth councils in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
rady młodzieżowe , aktywność młodzieży , samorząd terytorialny , polityka lokalna , youth councils , youth activity , local government , local policy
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 7–18