Conflict Management Through Mediation – Opportunities and Barriers to Mediation

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Purc-Kurowicka, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mediation seems to be hope for the judiciary offering reduction in court occupancy while ensuring effective legal protection for persons using mediation. It creates conditions that allow the parties to talk directly in a deformed atmosphere, which in turn favors the development of a joint solution acceptable to both parties to the conflict. Obviously, qualified and competent mediators who have experience in effective conflict management are necessary precondition for successful mediation.
Mediacja wydaje się być nadzieją dla sądownictwa. Oznacza ona ograniczenie obłożenia sądów przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej dla osób z niej korzystających. Stwarza to warunki umożliwiające stronom bezpośrednią rozmowę, co z kolei sprzyja wypracowaniu wspólnego rozwiązania akceptowalnego dla obu stron konfliktu. Oczywiście, obecność wykwalifikowanych i kompetentnych mediatorów, którzy mają doświadczenie w skutecznym zarządzaniu konfliktem, jest koniecznym warunkiem wstępnym powodzenia mediacji.
Opis
Słowa kluczowe
mediation , judicial proceedings , mediator , mediacja , postępowanie sądowe
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 241–250