Obce gatunki mszyc w Polsce (Hemiptera: Aphidoidea)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Dampc, Jan
Żywko, Jagoda
Durak, Roma
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W Polsce stwierdzono występowanie około 800 gatunków i podgatunków mszyc (Hemiptera: Aphidoidea), z których prawie 40 taksonów jest obcych dla rodzimej fauny. Liczba nowych gatunków wzrasta, fitofagi te często są transportowane przypadkowo, z roślinami sprowadzanymi do Polski. Wzrost średniej rocznej temperatury przyczynia się do poszerzania zasięgów występowania ciepłolubnych gatunków mszyc, wpływa na cykle życiowe oraz na ich bionomię.
There are around 800 species and subspecies of aphids (Hemiptera: Aphidoidea), of which nearly 40 are alien to the local fauna. The number of new species has been growing, with phytophages often transferred accidentally with plants imported to Poland. Increase in the average annual temperature contributes to the widening of the occurrence range of thermophilic species of aphids influencing their life cycle and bionomy.
Opis
Słowa kluczowe
mszyce , gatunki obce , ocieplenie klimatu , aphids , alien species , global warming
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 13–17