The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents the process of changes in income inequality in Poland in 1990–2014. The author believes that counteracting increasing inequality should be based on social policies focused on those forms of inequality that lead to adoption of passive measures. The paper also identifies instruments which are effective in reducing social inequality as well as improving life quality in all spheres of human existence.
W artykule zaprezentowano proces zmian nierówności dochodowych w Polsce w latach 1990–2014. Dla przezwyciężania procesu narastania nierówności dochodowych wskazano na potrzebę koncentracji polityki społecznej na ograniczaniu nierówności powodujących dostosowania pasywne. W artykule wskazano również na narzędzia przydatne w przezwyciężaniu nierówności społecznych sprzyjające równocześnie podnoszeniu jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego.
Opis
Słowa kluczowe
inequality , Polish economy , integrated development , nierówności , gospodarka Polski , rozwój zintegrowany
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 9–24