Alternatywne i egzotyczne źródła białka zwierzęcego w żywieniu człowieka w kontekście racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Mroczek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Intensyfikacja produkcji zwierzęcej i powszechnie panujący w krajach bogatych konsumpcjonizm oraz nadmierne spożycie i marnotrawstwo żywności, w znacznej mierze przyczynia się do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Wraz ze wzrostem liczby ludności, zwiększa się zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w tym białko zwierzęce. Praktyczne wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju wymaga poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które zaspokoją dobrostan człowieka, zapewniając pokrycie podstawowej potrzeby jaką jest dostępność żywności. W krajach Unii Europejskiej oprócz tradycyjnego mięsa pochodzącego od zwierząt hodowlanych coraz częściej na runku pojawiają się egzotyczne rodzaje mięs, które mogą być cennym uzupełnieniem w żywieniu ludzi. W niedalekiej przyszłości alternatywą dla mięsa zwierząt rzeźnych może być także białko owadów oraz mięso wytwarzane metodą in vitro. Produkcja na skalę przemysłową białka z owadów i mięsa in vitro jest w chwili obecnej uważna za bardziej przyjazną dla środowiska, niż chów zwierząt rzeźnych.
Intensification of livestock farming, consumerism prevailing in wealthy countries as well as excessive consumption and waste of food significantly contribute to the progressive degradation of the natural environment. Population growth is associated with increasing demand for nutrients, including animal protein. Practical implementation of the rules of sustainable development is linked with a necessity to seek innovative solutions, to ensure human well-being by meeting such essential needs as access to food. More and more commonly appearing in the markets within the European Union countries, in addition to the traditional meats, exotic types of meat may effectively supplement the human diet. Alternatives to the meat from food animals in the near future may include insect proteins and meat produced in vitro. Large scale production of insect protein and cultured meat is more environment friendly than livestock farming.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , mięso , egzotyczne gatunki zwierząt , białko owadzie , mięso in vitro , sustainable development , exotic animal species , meat , insect protein , meat in vitro
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 95–102