POJĘCIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO I PRZESŁANKI JEGO OCHRONY

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-06-20
Autorzy
Ziółkowski, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza pojęcia wzoru przemysłowego, które występuje w ustawie – Prawo własności przemysłowej, zakresu przyznawanej ochrony oraz ograniczeń w możliwości uzyskania prawa z rejestracji. Artykuł ten odnosi się także do przesłanek ochrony wzoru przemysłowego, czyli nowości, indywidualnego charakteru oraz widoczności. This article aims to analyze the concept and definition of industrial design, under the industri-al property act, the scope of protection and restrictions regarding obtaining the right of registration. The article also refers to conditions for the protection of the industrial design, i.e. novelty, individ-ual character and visibility.
Opis
Słowa kluczowe
wzór przemysłowy , ochrona zewnętrznej postaci produktu , nowość , indywidualny charakter , postać wytworu , widoczność , industrial design , protection of the product’s appearance , novelty , individual character , visibility , appearance of a product
Cytowanie