Struktura systemu informacji marketingowej opartego na nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i komputerowych systemach zarządzania wiedzą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Depta, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Efektywność i skuteczność działań prowadzonych w ramach marketingu zależy w dużej mierze od wartości skatalogowanej i zestrukturyzowanej informacji umieszczonej w systemach bazodanowych przedsiębiorstwa, w większości przypadków zwanego systemem informacji marketingowej przedsiębiorstwa, w skrócie SIM. Celem referatu jest przedstawienie struktury systemu informacji marketingowej wzbogaconego przez implementację ostatnich osiągnięć nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, mediów interaktywnych i społecznościowych oraz komputerowych systemów zarządzania wiedzą.
Efficiency of marketing activities largely depends on the value of cataloged and well structured information in database systems, in most cases called Marketing Information Systems, (MkIS). The aim of the paper is to show how Marketing Information System has been recently enriched by an implementation of modern technology achievements – ICT, interactive and social media and knowledge management computer systems and how is it is structured now.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 203–215