Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Biczysko, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest stymulowany przez niskie ceny sprzętu komputerowego i niską cenę dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wszystkie instytucje musiały zaakceptować fakt, że ich obecność w Internecie jest kluczowa dla ich dalszego istnienia. Nawet uczelnie musiały zrobić coś więcej niż tylko założyć wizytówkową stronę internetową, więc zaczęły budować swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ten artykuł zawiera studium przypadku studentów Wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, pokazujące wpływ mediów społecznościowych na ich decyzje o wyborze uczelni.
As growth of information society was stimulated by low price of technology and low price of access to broadband Internet, all institutions had to accept the fact that their existence on the Internet is crucial for their further existence. Even universities had to do something more than just publish a website. They had to embrace social media. This article presents a case study on students of Economy and Sociology Department of University of Lodz, showing impact of social media on their decisions on enrolment.
Opis
Słowa kluczowe
social media , marketing uczelni , marketing internetowy , higher education marketing , internet marketing
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 22-30