Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Sudyn, Yuliya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnych metod oceny wartości firmy wobec rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wśród naukowców nie ma jednoznacznej opinii dotyczącej wyboru najlepszej z nich. Realizacja tego celu wymagała podziału artykułu na kilka części. Wyjaśniono pojęcie „wartość firmy” oraz zaprezentowano elementy ją tworzące. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu metod wyceny przedsiębiorstwa, uwzględniając ich zalety i wady oraz możliwość zastosowania praktycznego.
Opis
Słowa kluczowe
konkurencyjność , wycena firmy , wartość firmy , zarządzanie strategiczne
Cytowanie
Eliza Frejtag-Mika, Przedsiębiorstwo i region z. 7/2015, s. 105–112