Public e-procurement tools in European Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Prałat, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The main objective of this paper is to describe public procurement electronic solutions promoted by the European Union and to analyse the usage of these tools in different member countries. The economic importance of the purchase of works, goods and services made by public authorities is outstanding mainly because of their very high value. The EU directives tend to ensure the transparency, efficiency and effectiveness of the procurement market and show electronic tools as a very useful and innovative solution. They can be implemented in pre-award and post-award phases of the procurement process with the main benefit of making participation simpler for businesses (especially for SMEs) and management simpler for the public authorities. This paper lists key EU policy documents concerning the topic of e-procurement. It discusses tools that can be implemented throughout individual phases of the procurement process as well as the additional elements that are used to expand the possibilities of the e-procurement system. The application of electronic procurement that varies across the member countries is also described. The functionalities are provided by a central national e-procurement systems and also by e-procurement systems of specific procuring entities. In Poland some e-services are available, but provided on separate platforms. New platform, that link together most of the services, should be ready in 2020.
Celem publikacji jest analiza promowanych przez Unię Europejską elektronicznych rozwiązań, które mogą być stosowane w zamówieniach publicznych oraz zbadanie poziomu ich wykorzystania w poszczególnych krajach członkowskich. Zakupy robót budowlanych, dostaw i usług dokonywane w ramach zamówień publicznych mają ogromne znaczenie ekonomiczne wynikające przede wszystkim z ich wysokiej wartości. Jednym z celów dyrektyw unijnych jest zapewnienie realizacji zamówień publicznych w sposób skuteczny i przejrzysty. Rozwiązania elektroniczne mogą być wykorzystywane zarówno przed przyznaniem kontraktu, jak i w późniejszych etapach. Najważniejszymi korzyściami z ich stosowania jest uproszczenie zasad uczestniczenia w postępowaniach (co ważne jest szczególnie dla firm z sektora MŚP) oraz łatwiejsze zarządzania postępowaniami przez instytucje zamawiające. W publikacji zaprezentowano główne dokumenty UE dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Omówiono także rozwiązania elektroniczne, jakie można wykorzystać na poszczególnych etapach procesu realizacji zamówienia, a także narzędzia, które uzupełniają możliwości systemu. Kolejnym krokiem była analiza wykorzystania poszczególnych rozwiązań w krajach członkowskich (zarówno na poziomie centralnym, jak i jednostek zajmujących się zamówieniami publicznymi). W Polsce niektóre z tych rozwiązań są dostępne, ale obsługują je oddzielne systemy – zintegrowana platforma ma być oddana do użytku w 2020 roku.
Opis
Słowa kluczowe
public procurement , electronic procurement , e-invoice , zamówienia publiczne , rozwiązania elektroniczne , faktura elektroniczna
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 188–197