Support of micro-enterprises by the ERDF at a regional level – evaluation of the Polish experience

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Poteralski, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
When Poland acceded to the European Union, it became a beneficiary of financing from the structural funds, in particular from the European Social Fund (ESF) and the European Regional Development Fund (ERDF). One of the main objectives of EU structural policy is to improve the competitiveness of regional economies – aid beneficiaries, which is possible, inter alia, thanks to the support of the competitiveness of business entities. The sector of MSME (micro-, small and medium enterprises) is a particular focus of such support. This paper constitutes an attempt at summarising the experience of Polish regions within the scope of support provided to micro-enterprises from the ERDF funds, with a particular focus on the West Pomeranian Province.
Polska wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej stała się beneficjentem środków z funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jednym z głównych celów polityki strukturalnej UE jest podnoszenie konkurencyjności gospodarek regionów – beneficjentów pomocy, co możliwe jest między innymi dzięki wspieraniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Szczególnym podmiotem wsparcia są przedsiębiorstwa z sektora MMŚP (mikro- małych i średnich przedsiębiorstw). Niniejsze opracowanie stanowi próbę podsumowania doświadczeń polskich regionów w zakresie wspierania mikroprzedsiębiorstw ze środków EFRR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
Opis
Słowa kluczowe
structural funds , cohesion policy , support of micro-enterprises , regional development , MSME sector , EU operational programs , fundusze strukturalne , polityka spójności , wsparcie mikroprzedsiębiorstw , rozwój regionalny , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , sektor MMŚP , programy operacyjne UE
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(28)/2023, s. 127-141