Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Mendrek, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule autorka poddaje krytycznej analizie nowe unormowania wprowadzone nowelizacją k.p.c. z 4 lipca 2019 r., m.in. z punktu widzenia prawa do sądu (zarówno w aspekcie dostępu do sądu, jak i rzetelnie ukształtowanego postępowania), oraz formułuje postulaty de lege ferenda.
In the article, the author critically analyzes the new regulations introduced in the amendment to the Code of Civil Procedure of 4 July 2019 among others from the point of view of the right to a court (in aspects: access to court and right to a fair trial) and formulates de lege ferenda postulates.
Opis
Słowa kluczowe
doręczenie pozwu przez komornika , umorzenie postępowania , service of a claim by a bailiff , discontinuation of proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 166–180