Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością na przykładzie działalności Fundacji Handicup Zakopane

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Krupa-Potoczny, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem uspołeczniania dzieci i młodzieży. Osoby mające niepełnosprawność fizyczną bądź intelektualną są szczególnie narażone na utrudnienia związane z psychomotorycznością oraz poczuciem własnej sprawczości. Publikacja ma na celu pokazanie, jak doniosłe znaczenie mają organizacje, w tym Fundacja Handicup Zakopane, zajmujące się wspomaganiem młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnością w ich wszechstronnym rozwoju. Fundacja ta swoją misję skupia na integracji społecznej przez szeroko rozumiany sport. Jako nadrzędny cel jej istnienia wymienia się promowanie kultury fizycznej oraz sportu, szczególnie wśród jednostek czasowo lub trwale niepełnosprawnych. Dodatkowo Handicup zajmuje się integracją sportowców o różnorodnych możliwościach psychofizycznych. Problematyka inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami nadal pozostaje tematem otwartym na dyskusję naukową, odkrywającą nowe możliwości wspomagania tych osób.
The paper deals with the social integration of people with disabilities, with special attention to the socialisation of children and young people. People with physical or mental disabilities are particularly vulnerable to disabilities in terms of psychomotor skills and independence. The present study aims to highlight the importance of organisations, including the Zakopane Handicup Foundation, which are committed to supporting young people with disabilities in their comprehensive development. The Foundation focuses on social inclusion in the broadest sense. The Handicup Foundation is a non-governmental organization that has been active in Zakopane since 2014. The main objective of the Foundation is to promote physical culture and sports, especially for people with temporary or permanent disabilities. In addition, Handicup deals with the integration of athletes with diverse psycho-physical abilities. In addition, some members of the organization, including children, are qualified to participate in the Paralympic Games. The issue of social inclusion of people with disabilities continues to be an open topic for scientific debate identifying new ways of supporting people with disabilities.
Opis
Słowa kluczowe
niepełnosprawność , dzieci i młodzież , proces inkluzji , społeczeństwo , fundacja , disability , children and adolescents , inclusion process , society , foundation
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 174-182