Raporty na temat różnorodności biologicznej w globalnej strategii komunikacji społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kalinowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W roku 2019 ukazał się raport FAO o stanie bioróżnorodności rolniczej oraz, dokonana przez zespól ekspertów IPBES, globalna ocena stanu bioróżnorodności i usług ekosystemów. Oba raporty świadczą, że nie udało się zahamować tempa utraty żywych zasobów przyrody a tym samym spełnić Celów z Aichi do roku 2020.Jako jedną z przyczyn niepowodzeń wskazuje się niewystarczającą świadomość i komunikację społeczną w obszarze różnorodności biologicznej. Dla tego też zgodnie z decyzją sygnatariuszy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) trwają prace nad Globalną Strategią Komunikacji (Global Communication Strategy on CBD). Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia Strategii w tym udział Nieformalnego Komitetu Doradczego do spraw Komunikacji, Edukacji i Świadomości Społecznej (IAC CEPA) na tle wyników wymienionych raportów oraz nowej sytuacji związanej z pandemią Covid 19.
On the bacground of data from FAO report ” The State of the World Biodiversity for Food and Agriculture” and report of the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services:„Global Assessement report on Biodiversity and Ecosystem Services” (both published in 2019) reflecting problems with reaching goals of Aichi Targets the need for improveing public awareness on biodiversity is discussed. In such context the proces of design and development of the Global Communicatin Strategy for the post-2020 global biodiversity framework is presented as preparation to the 15th Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 15).
Opis
Słowa kluczowe
różnorodność biologiczna , raporty , Globalna Strategia Komunikacji , Cele z Aich , CBD COP15 , biological diversity , Global Communication Strategy , Aichi Targets
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 47–54