Society divided: fear as the key factor of John Wayne style leaders

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Milczanowski, Maciej
Zimbardo, Philip
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Fear is one of the strongest motivators. It induces and seals the borderlines between nations, society groups, races, religions, but also family members, students, kids in the neighborhood. We can differ in many things, even strongly conflicting yet with no violence, but when fear appears, especially enforced by lack of responsibility conviction, conflicts turn, step by step into spiral we call “Lucifer Effect”. Politicians who pursue more control in all spheres of life, claim they need this control to protect “us” from “them”. Such extraordinary controlling measures must be taken because all who disagree with “us” are the enemy – “them”, who threat our safety. Such leaders “play” the role of symbolic John Wayne, inducting fear, which make people insecure and looking for strong – uncompromising leader, who will defend “us” from “them”.
Strach jest jednym z najsilniejszych motywatorów. Tworzy i zamyka granice pomiędzy narodami, grupami społecznymi, rasami, religiami, ale nawet członkami rodziny, studentami, dziećmi z sąsiedztwa. Możemy różnić się w wielu kwestiach, nawet prowadząc do ostrych konfliktów, ale bez przemocy. Natomiast gdy pojawia się strach, szczególnie spotęgowany brakiem poczucia odpowiedzialności, konflikt zmienia się, krok po kroku w spiralę, którą nazywamy „Efektem Lucyfera”. Politycy, którzy dążą do kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego, twierdzą, że ta kontrola jest im potrzebna, aby chronić „nas” przed „nimi”. Tak szczególne sprawowanie kontroli jest konieczne z uwagi na tych którzy z „nami” się nie zgadzają są wrogami – „nimi”, zagrażającymi naszemu bezpieczeństwu. Tacy liderzy „odgrywają” rolę symbolicznego Johna Wayne, wzmacniając poczucie strachu, co powoduje, że ludzie czują się zagrożeni, a przez to szukają silnego – bezkompromisowego lidera, który obroni „nas” przed „nimi”.
Opis
Słowa kluczowe
Conflict , politics , society , authorities , leadership , konflikt , społeczeństwo , władza , przywództwo
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 122–134