Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych – problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Prządka-Leszczyńska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę procedury koncesyjnej na rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Przedmiotem rozważań są wady prawne w zakresie niniejszej procedury odnoszące się do organów uczestniczących w wydaniu decyzji koncesyjnej. Zasadniczą kwestią jest krytyczna ocena udziału w procedurze koncesyjnej trzech różnych organów, co wprowadza w tym zakresie niepotrzebny chaos. Drugim poruszonym problemem jest brak ustawowego uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi organami regulacyjnymi, co również utrudnia rekonstrukcję spójnego modelu postępowania koncesyjnego. Efekt rozważań to zaproponowanie zmian, które pozwolą na wyeliminowanie zaprezentowanych wątpliwości.
The article takes up the subject of the licensing procedure for distributing television programs. The matter under consideration will be the legal defects in the range of this procedure, related to the organs authorised to issue the license decisions. The main issue will be a critical judgement of the participation of three different organs in the procedure, which brings in the unnecessary chaos. Another issue considered will be the lack of legal regulation of mutual relations between regulating organs, that as well hinders the reconstruction of coherent model of licensing procedures. The aim of the consideration is to propose changes in order to allow the elimination of presented doubts.
Opis
Słowa kluczowe
koncesja , organ koncesyjny , KRRiT , procedura koncesyjna , wolności konstytucyjne , license , licensing authority , The National Broadcasting Council , licensing procedure , constitutional freedoms
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 117–127