Wirtualne środowisko i jego potencjał

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Mazurek, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wirtualne środowisko to wielowymiarowa przestrzeń informacyjno-technologiczna, która oddziałując na wszystkie sfery i podmioty życia społeczno-gospodarczego dokonuje wieloaspektowej i wielopłaszczyznowej zmiany zarówno w warunkach ich funkcjonowania jak i w organizacji i sposobach działania tych podmiotów. Transformację tą określamy mianem wirtualizacji i może ona oznaczać m.in. ucyfrowienie działań i przedmiotów, przenoszenie ich do przestrzeni wirtualnej, aprecjację zasobów informacyjnych czy indukowanie działania w sieciach. Wirtualizacja wydaje się mieć bardzo istotne znaczenie dla marketingu, transformując zarówno sposoby prowadzenia tej działalności, zakres możliwego do zastosowania instrumentarium marketingu mix, jak i perspektywę działania wyrażaną np. angażowaniem klientów w procesy kreowania wartości.
Virtual environment is a multidimensional system of information and network technologies, which affects all spheres of socio-economic life and determines changes both in terms of the conditions of functioning of business entities as well as their organization and methods of building competitive advantage. The abovementioned transformation is defined as virtualization and among others it may mean digitalization of physical objects, creating value in networks and appreciation of intangible resources – information, in particular. Virtualization seems to be of high importance for marketing as the process and its dynamics transforms the way marketing activities are organized, enriches the potential of marketing mix instruments, last but not least, changes the definition of client who nowadays fulfills many additional roles becoming a business partner for a company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 246–253