Us Undeclared Wars: Presidential Requests for Congressional Authorization/Support for Use of Force

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Rzepecka, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest prezydenckiej retoryce wojny, a w szczególności prezydenckiej retoryce użycia siły. Na przykładzie prezydenckich wniosków do Kongresu o autoryzację/poparcie użycia siły artykuł analizuje elementy, które definiują i kształtują retorykę użycia siły, porównuje jej elementy z elementami retoryki wojny i ocenia znaczenie wyników analizy dla badań nad prezydenckim językiem wojny.
Opis
Słowa kluczowe
prezydent , Kongres , retoryka wojny , dyskurs użycia siły , przedłużona misja wojskowa
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(16)/2018, s. 5–21