SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO NT. ROZWAŻANIA NAD ISTOTĄ POLITYKI I POLITYCZNOŚCI (RZESZÓW, 22 KWIETNIA 2013 R.)

Abstrakt
W dniu 22 kwietnia 2013 roku odbyło się w siedzibie Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, obradujące pod hasłem „Rozważania nad istotą polityki i polityczności”. Zostało zorganizowane przez Zakład Teorii Państwa, Prawa i Poli-tyki. Zgromadziło reprezentantów pięciu krajowych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.W czasie obrad, które odbyły się w sali Czytelni Katedry Politologii, zgromadzeni wysłuchali dziesięciu referatów. Uczestnicy obradowali w trzech sekcjach. On 22 April 2013 was held at the headquarters of the Department of Political Science of the University of Rzeszów-here I National Scientific Seminar, which met under the slogan „Consider-ing on the nature of policy and politics.” It was organized by the Department of Theory of State, Law and Policy. It brought together representatives of five national research centers: Uni-versity of the Jagiellonian University. Adam Mickiewicz University in Poznan, Lodz University of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and Rzeszow State. During the meeting, which took place in the hall of the Department of Political Science Reading Room, gathered heard ten papers. Partic-ipants debated in three sections.
Opis
Słowa kluczowe
seminarium naukowe , polityczność , polityka , research seminar , policy , politics
Cytowanie