Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kiercz, Oskar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród wielu opracowań na temat społeczeństwa informacyjnego istnieje niedobór opracowań na temat roli ICT w rozwoju przestrzennym (w ujęciu niższym niż NUTS0). Pojęcie miejsca, wymiar geograficzny za sprawą rozwoju ICT odchodzi na drugi plan. Niemniej jednak sfera lokalna i regionalna nadal odgrywa kluczową rolę w życiu dzisiejszych społeczeństw. Biorąc pod uwagę ten fakt w artykule podjęto próbę kwantyfikacji stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – w ujęciu regionalnym. W artykule przedstawiono także czynniki społeczno-gospodarcze wpływające na rozwój społeczeństwa sieciowego i te czynniki społeczeństwa sieciowego, które w głównej oddziałują na rozwój społeczno-gospodarczy.
Among many studies concerning the topic of information society, there is a lack of studies on the role of ICT in the spatial development (at a perspective lower than NUTS 0). The notion of place, geographic dimension as a result of the development of ICT is pushed into the background. Nevertheless, the local and regional sphere still plays the key role in the life of today’s societies. Taking into account this fact, the article is an attempt to quantify the degree of development of the information technology society with reference to the social and economic development of the European Union – in the regional perspective. The aim of the article is also to verify the regions that are backward and to answer the question about the phase at which the Polish regions are in comparison with other similarly developed economic regions in Europe. The factors influencing the development of the network society have been presented in the article, as well as these factors of the network society that influence the social and economic development the most.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , rozwój regionalny , rozwój społeczno-gospodarczy , e-Europa , e-region , Unia Europejska , Internet , wykluczenie cyfrowe , information society , regional development , socio-economic development , e-Europe , the European Union , digital divide
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 265-282