„I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia”. Pamięci Profesora Henryka Kurczaba

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Mazur, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest pamięci Henryka Kurczaba (1930–2022), związanego w rzeszowską polonistyką dydaktyka literatury i języka polskiego, twórcy koncepcji integracji kształcenia polonistycznego, profesora Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkic ma charakter wspomnieniowy, obejmuje zarys życia i biografię naukową Profesora, a także różne formy jego aktywności twórczej. W eseju o nachyleniu aksjologicznym, opartym na reminiscencjach, spla-tają się trzy wątki: osobisty, biograficzny i bibliograficzny.
The paper is dedicated to the memory of Henryk Kurczab (1930-2022), a teacher of Polish lite-rature and language associated with the Rzeszow polonology Department of Polish Language, the creator of the concept of integration of Polish language education, professor at the Higher School of Pedagogy and the University of Rzeszow. The sketch is a collection of memories, covering the span of the Professor’s life and his academic biography, as well as various forms of his creative activity. In the paper with an axiological slant, based on reminiscences, three threads intertwine: personal, biographical and bibliographical.
Opis
Słowa kluczowe
Henryk Kurczab (1930–2022) , dydaktyka literatury i języka polskiego , wspomnienie , esej , aksjologia , Henryk Kurczab (1930-2022) , didactics of Polish literature and language , remembrace , essay , axiology
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 9-15