Nawet pisząc o cudach, lepiej trzymać się faktów. Kilka refleksji na kanwie lektury książki Jana J. Błońskiego „Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach...”. Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2022, ss. 206.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Franz, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(26)/2023, s. 171-184