Wędrowanie wśród wierszy – o poezji michalitki s. Dawidy Ryll

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Popielarz-Zajdel, Ewelina Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst pod tytułem Wędrowanie wśród wierszy – o poezji michalitki s. Dawidy Ryll podejmuje próbę analizy i interpretacji niektórych wierszy michalitki, siostry Dawidy Ryll. Poetka, siostra zakonna, w swoich wierszach odwołuje się do sacrum. Pisze o rzeczywistości, która nas otacza, o cierpieniu czy wątpliwościach, ale zawsze w jej poezji najważniejszy jest Bóg. Poezja jest zatem także świadectwem wiary michalitki.
Attempts to analyse and interpret some of the poems of michalitka, nun Davida Ryll. The poet, a nun, in her poems refers to the sacred. She writes about the reality that surrounds us, about suffering or doubts, but God is always the most important in her poetry. Poetry is therefore also a testimony to michalitka’s faith.
Opis
Słowa kluczowe
świętość , Bóg , poezja religijna , sacrum , God , faith , poetry
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 233-241