Aqua gymnastics and functional efficiency of women after 60 – pilot study

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Walicka-Cupryś, Katarzyna
Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka
Brzozowska-Magoń, Agnieszka
Łyczko, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction and Aim: Aging of the society is a serious problem of the modern world. Elderly people often avoid physical activities which lead to sedentary lifestyle. One suitable forms of physical activity for elderly is aqua gymnastics. The aim of the study was to determine if a larger study, using the chosen methods is feasible. This study tested the hypothesis that performing a 16-week course of aqua gymnastic training would result in improved functional fitness in women aged over 60. Material and Methods: The trial included a sample of 20 women randomly selected from the 100 who responded to the application of research. The measurements such as height, weight, waistline and hip width were conducted before and after a series of exercises in water. Results: After four-month-period of exercises in water an improvement in index value was due to weight loss, a slight decrease in waistline, the basis of the Fullerton Functional Fitness and an improvement in functional efficiency of all tested women was observed. Conclusion: After 16 weeks of aqua aerobic in the group of women aged over 60 a significant functional fitness improvement was observed.
Wstęp: Starzenie się społeczeństwa jest poważnym problemem współczesnego świata. Starsi ludzie często unikają aktywności fizycznej, co prowadzi do siedzącego trybu życia. Jedną z odpowiednich form aktywności ruchowej dla osób starszych jest Aqua gimnastyka. Cel pracy: Celem badania pilotażowego było sprawdzenie, czy sprawność funkcjonalna osób starszych po 16-tygodniowym udziale w Aqua gimnastyce znacząco się poprawi. W badaniu założono hipotezę; że 16-tygodniowy trening Aqua gimnastyki skutecznie zwiększy sprawności funkcjonalną kobiet w wieku powyżej 60. roku życia. Materiał i metoda: Badanie objęło 20 losowo dobranych kobiet spośród 100, które zgłosiły się do udziału w badaniach. Pomiary takie jak: wzrost, waga, obwód talii i bioder przeprowadzono przed i po serii ćwiczeń w wodzie. Wyniki: Po czteromiesięcznym okresie ćwiczeń w wodzie zaobserwowano zmianę wartości pomiarów, odpowiednio; spadek masy ciała, niewielki spadek obwodu talii. Na podstawie Fullerton Functional Fitness test stwierdzono poprawę wyników wszystkich prób sprawności funkcjonalnej badanych kobiet. Wniosek: Zaobserwowano znaczną poprawę sprawności funkcjonalnej kobiet w wieku powyżej 60. Roku życia po 16-tygodniowym Aqua aerobiku.
Opis
Słowa kluczowe
aqua gymnastic , physical activity , Fullerton Functional Fitness , gimnastyka w wodzie , sprawność fizyczna , Test sprawności funkcjonalnej Fullertona
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 3 (2016), s. 278–286