The concept of reinstatement of the deadline in the covid special act in light of traditional solutions of administrative law in this respect

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Mazurkiewicz, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The outbreak of the SARS-CoV-2 virus posed new and urgent challenges to the legislature and administration. The entities responsible for the legislative process in Poland seemed to have succumbed to the atmosphere of panic and introduced into legal circulation solutions that overturned the hitherto binding canons of law regarding the possibility of reinstating deadlines, types of deadlines subject to reinstatement, and requirements related to their reinstatement. These solutions, although adopted in the interest of the parties, in the author’s opinion are too radical. Moreover, they turned out to be unnecessary in practice and threaten the lack of security in legal proceedings.
Epidemia wirusa SARS-CoV-2 postawiła ustawodawcę i administrację przed nowymi i nagłymi wyzwaniami. Podmioty odpowiedzialne w Polsce za proces legislacyjny uległy atmosferze paniki i wprowadziły do obrotu prawnego rozwiązania obalające obowiązujące dotąd kanony prawa w zakresie możliwości przywrócenia terminów, typów terminów podlegających przy wróceniu i wymogów związanych z ich przywróceniem. Rozwiązania te, choć przyjęte w interesie stron, w ocenie autora są zbyt radykalne, a ponadto okazały się zbędne, w praktyce zagrażając jednocześnie brakiem bezpieczeństwa w obrocie prawnym.
Opis
Słowa kluczowe
COVID-19 epidemic , COVID special act , deadline , reinstatement of deadline , epidemia COVID-19 , specustawa covidowa , termin , przywrócenie terminu
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 235-246