Towards network paradigm

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pietruszka-Ortyl, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie jest teoretycznym studium koncentrującym się na przedstawieniu ewolucji współpracy w perspektywie nauk o zarządzaniu. Punktem wyjścia jest dyskusja nad istotą terminu współpraca oraz prowadzenie rozważań w kontekście poziomów mikro, mezo i makro. Kolejno, w ogólnym zarysie, scharakteryzowano rozwój form koegzystencji organizacji w środowisku międzynarodowym – od konkurencji po współpracę i koepetycję. Następnie dokonano prezentacji ewolucji form współpracy międzyorganizacyjnej – od aliansów bilateralnych przez porozumienia multilateralne aż po sieci aliansów. W konkluzji zaprezentowano podstawowe założenia wyłaniającego się współcześnie paradygmatu sieciowego.
Opis
Słowa kluczowe
współpraca , koepetycja , alians strategiczny , paradygmat sieciowy
Cytowanie
Eliza Frejtag-Mika, Przedsiębiorstwo i region z. 7/2015, s. 84–92