Hereditas damnosa – hereditas suspecta the risk of inheritance acquisition in Roman law

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Świrgoń-Skok, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents risks associated with inheritance acquisition in Roman law. Indeed, in Roman law, acquisition of inheritance could not only entail improvement of the heir’s financial status but also his impoverishment. Negative consequences associated with inheritance acquisition could affect the heir, as well as the testator’s creditors and the heir’s creditors. A risk of damage to the heir’s material status resulting from their liability for inherited debts occurred particularly in the case of hereditas damnosa, or cursed inheritance, excessively burdened with debt. However, those affected by impoverishment, in addition to heirs also included testator’s creditors. This situation could happen in the case of the so-called hereditas suspecta, i.e. indebted inheritance where the heir was suspected to deliberately encumber his property with debts so that they could not satisfy the inherited creditors.
W niniejszym artykule zostało przedstawione ryzyko związane z nabyciem spadku w prawie rzymskim. Bowiem w prawie rzymskim nabycie spadku mogło nieść ze sobą nie tylko polepszenie sytuacji majątkowej spadkobiercy, ale także jego zubożenie. Negatywne konsekwencje związane z nabyciem spadku mogły występować zarówno dla samego spadkobiercy, jak i wierzycieli spadkodawcy, a także wierzycieli spadkobiercy. Ryzyko pogorszenia sytuacji majątkowej spadkobiercy będące wynikiem odpowiedzialności za długi spadkowe występowało zwłaszcza przy hereditas damnosa, czyli spadku szkodliwym nadmiernie obciążonym długami. Jednak zubożenie mogło nastąpić nie tylko po stronie spadkobierców, ale również wierzycieli spadkodawcy. Taka sytuacja miała miejsce przy tzw. hereditas suspecta, czyli spadku zadłużonym, przy którym dziedzic jest podejrzewany o celowe zadłużanie swojego majątku, aby nie być w stanie zaspokoić wierzycieli spadkowych.
Opis
Słowa kluczowe
consequences of inheritance acquisition , heir , hereditas damnosa , hereditas suspecta , Roman law , skutki nabycia spadku , spadkobierca , hereditas damnosa , hereditas suspecta , prawo rzymskie
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 211–224