Wykorzystanie witryn internetowych powiatów i gmin dla marketingu turystyki (na przykładzie Podkarpacia i Lubelszczyzny)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Dziechciarz, Tomasz
Zadworny, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy opracowania przeprowadzili badania witryn internetowych powiatów i gmin dwóch województw Polski Wschodniej – podkarpackiego i lubelskiego. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania: ̶ czy witryny są wykonane zgodnie z prawem, w sposób profesjonalny technicznie oraz przyjazny dla odbiorców? ̶ czy prawidłowa jest sytuacja, gdy osoby fizyczne prowadzące swą prywatną działalność gospodarczą w turystyce i gastronomii (hostele, pensjonaty), korzystają z bezpłatnej reklamy swych usług na witrynach internetowych należących do samorządowych władz lokalnych? Odpowiadając na powyższe pytania – dzięki kompleksowej ocenie witryn internetowych – autorzy opracowania stawiają tezę, że wartość informacyjna i wizualna tych witryn zależy nie tylko od finansów gmin i powiatów, ale przede wszystkim od wiedzy informatycznej oraz odpowiedzialności osób tworzących witryny.
The authors of the study conducted research on websites of districts and counties of Podkarpacie and Lublin provinces in East Poland. Getting the reply to the following questions was an. The aim of the research was the get answers to the following questions: ̶ Are websites built according to the law, in a professional way technically and friendly for recipients? ̶ It is right for persons conducting private business to use the websites of local government institutions to promote their activities for free? In reply to the above questions – thanks to the comprehensive evaluation of websites – the authors of the study are putting forward the thesis: information and visual value of websites depends not only on finances of the self-government local authority, but above all – the computer knowledge and the responsibility of persons creating websites.
Opis
Słowa kluczowe
witryna internetowa , gmina , powiat , ocena , marketing , website , district , county , evaluation
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 99-107