Organizacja i finansowanie opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Obłoza, Beata
Raba, Grzegorz
Fudali-Walczak, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poród przedwczesny jest jednym z największych problemów współczesnego położnictwa, ponieważ 85% zgonów noworodków w okresie okołoporodowym spowodowanych jest wcześniactwem. W Polsce wprowadzony jest system trójstopniowej opieki perinatologicznej, głównym założeniem tego programu jest dążenie do obniżenia wskaźnika umieralności noworodków z niską masą urodzeniową. Tak funkcjonujący logistycznie system wymaga odpowiedniego finansowania. W celu właściwej wyceny procedur konieczne jest przedstawienie specyfiki organizacji opieki na dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Poziom finansowania opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym w Polsce jest zbyt niski. Jest to zjawisko niepokojące ze względu na to, iż koszty opieki i leczenia nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym ciągle wzrastają. Dotyczy to zarówno leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu, jak i opieki specjalistycznej wraz z konieczną następową rehabilitacją. Natomiast nakłady ich finansowania nie wzrosły, co może spowodować obniżenie się poziomu opieki.
The preterm birth is the one of the biggest problem of the modern perinatology, because 85% of newborn mortality is caused by prematurity. Three-level of the perinatology system is introduced in Poland. The main objective of this system is to pursuit to reduce mortality rate of newbornbabies with low birth weight. Logistics system activity in that manner needs appropriate funding. In order to proper valuation of the procedures, there is a need to depict preterm infants care specific organization. The financing level of the preterm infants care in Poland is too low. This is a worrying phenomenon due to the fact that the care and treatment costs of preterm infants are constantly growing. This applies not only to medications but also wound care products, equipments and specialized care. On the other hand, the financial expenditures have not increased, which can cause a decrease in the level of care.
Opis
Słowa kluczowe
wcześniactwo , finansowanie opieki medycznej , zdrowie publiczne , Prematurity , financing of medical care system , public health
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 3 (2015), s. 279-289