Dichtungstheoretische Prolegomena zu einer philologischen Didaktik

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Trzaskowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono z perspektywy strukturalistyczno-semantycznej terminy, schematy interpretacyjne, funkcjonalność teorii poezji w dydaktyce filologicznej. Poezja, postrzegana w kontekście kreatywności i użyteczności, interpretowana z uwzględnieniem relacji do autora, odbiorcy, kodu światopoglądowego, stanowi istotny faktor świata znaków oraz przekazu medialnego.
The paper presents terms, interpretation schemes, and functionality of the theory of poetry in philological didactics from a structuralist and semantic perspective. Poetry, perceived in the context of creativity and usefulness, interpreted taking into account the relationships to the author, reader, and worldview code, is an important factor in the world of signs and media messages.
Opis
Słowa kluczowe
literatura , poetyka , poezja , rytm , wersyfikacja. , literature , poetics , poetry , rhythm , versification
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 58-70