STOSOWANIE ZASADY NEMO SE IPSUM ACCUSARE TENETUR I OBOWIĄZKU INFORMOWANIA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA O OBOWIĄZKACH I UPRAWNIENIACH A PRAWNOKARNE SKUTKI POUCZENIA ŚWIADKA O PRAWIE DO ODMOWY SKŁADANIA ZEZNAŃ W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Marcinkowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie związku między obowiązkiem informowania uczestników postępowania o ich uprawnieniach, który wynika z art. 16 k.p.k., a prawem do milczenia przed oskarżeniem siebie lub osoby najbliższej. W opracowaniu omówiono także aspekty praktyczne związane z przesłuchaniem świadka i oskarżonego oraz podjęto próbę usystematyzowania dotychczasowego orzecznictwa.
Opis
Słowa kluczowe
procedura karna , konstytucja , świadek , oskarżony , obowiązek pouczenia
Cytowanie