Educational practices in the University – a longitudinal study in the Teacher Training Master in the University of Zaragoza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Soler Santaliestra, Juan Ramón
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The recent implementation in the university of professionalizing Masters has meant a considerable increase in the interest of students towards the study of the different subjects in order to improve their expertise. While in some cases it is a prerequisite for access to public opposition, in many others, the Masters allows more extensive knowledge gained throughout university degree. This type of educational practices that the European Higher Education Area (EHEA) has introduced, i.e., the derivatives of education policies, is justified by the process of European convergence. From Brussels come new details and recommendations which the various member States should incorporate into their educational system, whether formal or non-formal education. To this end, this paper shows the results of a research carried out in the year 2009/2010 in the Teacher Training Masters for High School Teachers of the University of Zaragoza. The aim was to analyse how assessment processes were developing, with what procedures, techniques, types, etc., with the aim of introducing innovation processes leading to improved student learning. This longitudinal study is based on multiple cases whose statistically representative sample consists of 124 students and is developed with quantitative and qualitative methodology. Results of this research conclude that it is possible to introduce other types of evaluation techniques contributing to promote meaningful, collaborative, social and open learning.
Ostatnie zmiany wdrażane na uniwersytecie kształcącym nauczycieli spowodowały znaczący wzrost zainteresowania dodatkowym kształceniem na innych kierunkach w celu poszerzenia kompetencji. W niektórych przypadkach jest to spowodowane wymaganiami, a w innych tym, że tytuł magistra ułatwia dostęp do poszerzania wiedzy. Typ edukacyjnych praktyk, które wprowadziła EHEA (European Higher Education Area), jest uzasadniony procesem integracji europejskiej. Z Brukseli przesyłane są nowe szczegóły i rekomendacje, które państwa członkowskie powinny wprowadzić do swoich systemów edukacyjnych. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzanych w latach 2009/2010 na Uniwersytecie w Saragossie. Celem badania była analiza tego, w jaki sposób rozwijał się proces oceny nauczania, jakie stosowano procedury i techniki. Badanie oparte jest na opiniach grupy 124 studentów i zawiera analizy jakościowe i ilościowe. Wyniki badań wskazują, że możliwe jest wprowadzenie innych typów technik oceny, aby przyczynić się do promocji zrozumiałego, otwartego nauczania opartego na współpracy.
Opis
Słowa kluczowe
longitudinal study , evaluation , skills , innovation processes , student learning , badanie podłużne , ocena , umiejętności , innowacje , nauczanie studentów
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 267–278