The caloric value of television food advertising targeted at Polish children

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Piotrowicz, Anna
Łuszczki, Edyta
Sobek, Grzegorz
Wyszyńska, Justyna
Podgórska-Bednarz, Justyna
Mazur, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Otyłość wśród dzieci i młodzieży jest coraz większym problemem zdrowotnym w XXI wieku. Reklamy żywności o wysokiej wartości energetycznej i ubogiej w składniki odżywcze mogą wpływać na wybory konsumentów. Celem badania była analiza wartości kalorycznej wszystkich reklamowanych produktów żywnościowych, skierowanych do dzieci w trzech stacjach telewizyjnych. Metody: Nagrano wszystkie programy emitowane w trzech kanałach telewizyjnych (TVP1, Polsat, Cartoon Network), w ciągu czterech dni każdego tygodnia (przez okres od września do października). Emitowane reklamy zostały przeanalizowane w celu określenia liczby reklamowanych produktów żywnościowych. Następnie zakupiono reklamowane produkty i obliczono ich wartość energetyczną. Wyniki: Średnia wartość kaloryczna reklamowanych produktów żywnościowych, skierowanych do dzieci wahała się od 1700 kcal/ dzień w stacji Cartoon Network do 33000 kcal/ dzień w telewizji Polsat. Reklamowaną żywność stanowiły głównie przekąski i produkty typu fast-food, o wysokiej zawartości tłuszczów i cukru. Średnia wartość kaloryczna reklamowanego produktu żywnościowego wyniosła 500 kcal na 100g. Wnioski: w reklamach telewizyjnych skierowanych do dzieci, promuje się głównie żywność o wysokiej wartości energetycznej, ubogą w składniki odżywcze. Taka promocja może wpływać na zachowanie konsumentów i tym samym wpływać na nadmierne spożycie wysokokalorycznych produktów żywnościowych.
Obesity among children and adolescents is a growing health problem in the twenty-first century. The marketing of energydense nutrient-low foods via television advertising likely affects consumer choice. Successful advertising can give added value to products and may influence the viewer’s perception regarding the nutritional value and energy content of the advertised food. The aim of the study was to analyze the caloric content of all food-products advertised to children on three television stations. Methods: All programmes broadcast on three television channels (TVP1; Polsat and Cartoon Network) were recorded on four days of each week for a 24-hour period. Advertisements were analyzed to determine the number of food. The advertised products were then purchased and the calorific value was recorded. Results: The average caloric value of advertising for children ranged from 1700 kcal per day on the Cartoon Network to 33000 kcal per day on Polsat TV. The main ads targeting children were for snack and fast-food products with high levels of fat and sugar and an average caloric value of 500 kcal per 100g. Conclusions: TV advertising aimed at child viewers promotes mainly energy-dense and nutrient-poor products. The promotion of such products may have an impact on consumer behavior and in turn influence the intake of excessive calories.
Opis
Słowa kluczowe
otyłość u dzieci , reklamy telewizyjne , wysokokaloryczne produkty , Childhood obesity , Television advertising , Highcalorie products
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Medical Review T. 14, z. 1 (2016), s. 8-15