Autoimmune pancreatitis mimicking malignant pancreatic tumor in 79-year-old patient – a case report

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Partyka, Mariusz
Jednakiewicz, Mariusz
Staroń, Robert
Gutkowska, Dorota
Gutkowski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autoimmune pancreatitis, (AIP) is a rare inflammatory disease of this organ distinguished by a specific clinical course and a good response to glucocorticosteroids. The disease may be limited to the pancreas itself or be part of a multi-organ autoimmune inflammatory process. The basis of diagnosis are radiological image techniques, enabling the location of organ changes, and endoscopic ultrasound examination, giving the possibility of material collection for cytological examination, supplemented by determination of the concentration of G4 subclass immunoglobulins. We report a case of autoimmune pancreatitis mimicking malignant tumor of this organ in a 79- year-old male patient.
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (autoimmune pancreatitis, AIP) to rzadka choroba zapalna tego narządu wyróżniająca się specyficznym przebiegiem klinicznym i dobrą reakcją na glikokortykoterapię. Schorzenie może ograniczać się do samej trzustki lub stanowić część wielonarządowego autoimmunizacyjnego procesu zapalnego. Podstawę diagnostyki stanowią radiologiczne techniki obrazowe pozwalające na lokalizację zmian narządowych oraz badanie endosonograficzne dające możliwość pobrania materiału do badania cytologicznego, uzupełnione o oznaczenie stężenia immunoglobulin podklasy G4. Przedstawiamy przypadek autoimmunologicznego zapalenia trzustki imitującego zmianę rozrostową tego narządu u 79-letniego mężczyzny.
Opis
Słowa kluczowe
autoimmune pancreatitis , pancreatic tumor , IgG4 , autoimmunologiczne zapalenie trzustki , nowotwór trzustki
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 3 (2016), s. 324–330