Koncepcja projektu punktu widokowego w lasach matysowskich w Rzeszowie jako przykład rekreacyjnego wykorzystania terenów zalesionych o zróżnicowanej orografii wokół miasta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dudek, Tomasz
Banaś, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Lasy miejskie pełnią szereg funkcji pozaprodukcyjnych z których wymienić należy funkcje: rekreacyjne, edukacyjne, klimatyczne, krajobrazowe i ochronne. Głównym celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich rosnących na stoku na przykładzie Lasów Matysowskich w Rzeszowie. Niezwykle zróżnicowana konfiguracja terenutego miejsca zainspirowała do opracowania ścieżki o długości 1600 m kończącej się na wysokości 312 m n.p.m. tarasem widokowym ulokowanym na szczycie usypanego kopca o wysokości 6 m. Takie rozwiązanie pozwala obserwować panoramę Rzeszowa i jednocześnie chroni krajobraz przed sztucznymi, agresywnymi dominantami. Zaprojektowana ścieżka i taras widokowy w Lasach Matysowskich w Rzeszowie mogą umożliwić mieszkańcom aktywne obcowanie z przyrodą, bez konieczności dalekich wyjazdów za miasto.
Urban forests play a number of functions other than those related to production, these include functions connected with recreation, education, climate, landscape and nature protection. The main purpose of the study is to present a concept design for development of recreational urban forests growing on the slope of Matysowskie Forests in Rzeszow. The extremely varied terrain configuration provided inspiration for designing a 1.600 metres long trail. At the altitude of 312 metres above sea level the trail ends with a viewing terrace located on the top of an artificial six-metre tall mound. This layout allows a view of Rzeszów skyline and makes it possible to avoid artificial structures dominating over the landscape. The proposed trail and viewing terrace in Matysowskie Forest in Rzeszów will definitely provide the public with a possibility of being in contact with nature, without the necessity of travelling far away from the city.
Opis
Słowa kluczowe
lasy miejskie , rekreacja leśna , turystyka , punkt widokowy , urban forest , forest recreation , tourism , viewing point
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 37–44