Nowe media – nowe problemy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stosunkowo długie doświadczenie obecności technologii informacyjnych w edukacji pozwala spojrzeć na problemy efektywności wspomagania edukacji środkami informatycznymi z nieco innej perspektywy. Wiele badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych na świecie nie potwierdza skuteczności tych metod. Artykuł stanowi próbę ujęcia tego problemu z punktu widzenia polskiego systemu edukacji.
The relatively long experience of the presence of information technology in education, lets look at the problems of efficiency assist education resources informatics from a slightly different perspective. Several studies conducted in different research centers around the world don't confirm the effectiveness of these methods. The article is an attempt to approach the problem from the point of view of the Polish education system.
Opis
Słowa kluczowe
nowe media , technologie informacyjne , new media , informatics technology
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 109–116